СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Орган за контрол от вида С

акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА БСА

Акредитация - орган за контрол от вида С

Извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип на обхвата: гъвкав

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 волта:

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • Импеданс Zs на контура “фаза - защитен проводник”;
 • Време за изключване, съпротивление на предпазно заземяване;
 • Съпротивление на изолацията при постоянно напрежение.

Изпитване с повишено напрежение съгласно НИЕМС-1995:

 • Силови кабелни линии до 20kV;
 • Комплексни разпределителни уредби (КРУ) до 12kV;
 • Шинни системи до 12kV;
 • Измервателни трансформатори до 12kV;
 • Сухи реактори до 12kV;
 • Изводи и проходни изолатори до 12kV;
 • Прекъсвачи и разединители до 12kV;
 • Електродвигатели до 10kV;
 • Апарати, вторични вериги и инсталации до 1000V.

Активно съпротивление при:

 • Преходни съпротивления на подвижни и неподвижни съединения в комплектни разпределителни уредби (КРУ) и открити разпределителни уредби (ОРУ);
 • Намотки на трансформатори и електродвигатели.

Силови трансформатори - сухи и запълнени с масло /двунамотъчни и тринамотъчни / еднофазни и трифазни / с и без регулиране на напрежението под товар; за ниско, средно и високо напрежение:

 • Коефициент на трансформация;
 • Съпротивление на изолацията при постоянно напрежение;
 • Активно съпротивление на намотките;
 • Група на свързване.

Трансформаторно масло - пробивно напрежение

Електрозащитни средства - диелектрични ръкавици, боти и галоши

Осветеност при изкуствено осветление при закрити помещения

Вентилационни инсталации - дебит на въздуха и скорост на въздушния поток

Микро климат - температура, скорост на движение, относителна влажност на въздуха

 

Ако желаете, можете да изпратите запитване до Ръководителя на Органа за контрол при фирма "Старт Инженеринг" АД, за да получите оферта или допълнителна информация относно извършването на контрол и оценка - изпрати запитване тук.

Уважаеми клиенти, спазвайки принципите за прозрачност, следвани от органа за контрол, за Ваша информация публикуваме документите, касаещи независимостта и безпристрастността на органа за контрол от вида С при фирма "Старт Инженеринг" АД: