START ENGINEERING JSCo

Your partner - yesterday, today and tomorrow!

Механичен цех

There is no translation available.

 

Цеха е оборудван със съвременни машини с CNC управление. В него работят висококвалифицитани специалисти обособени в отдели за:

-проектиране

-ценообразуване

-производтсво

Производствената листа включва:

-широка гама корпуси за ел.табла

-кабелни скари

-парапети

 

-единични изделия по проект или задание от клиента