СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!
 

ПСОВ Карлово

 • Държава: България
 • Клиент: Диана Комерс ЕООД
 • Период: 2015
 • Стойност: 15 096 918лв.
 • Статус: Завършен
 • Дейности: Проектиране, доставка на оборудване и цялостен монтаж, част електро, автоматизация, системи SCADA, изграждане на MCC, пусково-наладъчни работи и обучение на персонал

Проектът "Доизграждане и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа в Карлово" е на обща стойност 15 096 918 лева, осигурени по ОП "Околна среда (2007-2013)". 9 677 000 лева от общата сума са от Кохезионния фонд, националното съфинансиране е в размер на 2 419 307 лева, а останалата част от близо 510 000 лева е осигурена от общинския бюджет.

Градската пречиствателна станция е с капацитет 35 400 еквивалент жители, с изградено пълно биологично пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките. Технологичното оборудване е от последно поколение, и е доставка на немски и шведски производители, посочи инж. Михалков от ВиК - Пловдив. В рамките на проекта е доизградена и реконструирана канализационната мрежа в няколко квартала на Карлово и е извършена рехабилитация на улична мрежа. Изграждането на канализацията на града и ефективното пречистване на отпадъчните води ще допринесат както за опазването на подземните води в района, така и за повърхностните води на реките Стара река, Стряма и Марица, към която имаме и международни ангажименти, във връзка с трансграничния характер на реката.

 • Рейтинг:
  (4 гласа)
 • Прочетена 4956 пъти
 • размер на шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта
 • Печат
 • Е-мейл