СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

В процес на изпълнение е мащабен проект за цялостна реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив - Свиленгред по коридори IV и IX, който включва изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград, и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.

  • Публикация в сп. Инженер.бг от 14.11.2013
    Filename: Инженерният портал на България - Автоматизирани системи за мониторинг и управление на Старт Инженеринг в мащабен проект на железниците.pdf
    Size: 499.89 KB
Прочети още...

Проектът включва подмяна на генераторен прекъсвач, доставка на КРУ за външен монтаж, реконструкция на килии в КРУ 6,3 кв и РУ 0,4 кв.

Прочети още...

Въпреки че през последните години екипите на Старт Инженеринг АД активно работят по мащабни инфраструктурни обекти и интересът е изместен в други сфери, фирмата има натрупан безпрецедентен опит по редица водещи за страната енергийни обекти. Още от самото си създаване, електро инженерите и монтажните групи са изграждали ключови проекти в цялата страна и извън България, които обхващат електропроизводство и енергийно разпределение.

Прочети още...