СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

През месец март 2016 година започна изграждането на една от най-модерните и внушителни по размерите си концертни зали на брега на река Гарона в град Бордо, Франция. Откриването е предвидено за началото на 2018 година, като вече активно се извършват подготвителни и строителни дейности.

Прочети още...

През последните две години фирма Старт Инженеринг АД успешно си сътрудничи с испанския лидер в осветлението – ETRALUX, като още през юни 2014г. започна един от най-мащабните проекти по рехабилитация на улично осветление в България.

Прочети още...

Една от ключовите реконструкции по жп линиите в страната е проектът за модерна високоскоростна контактна мрежа в трасето Пловдив-Свиленград.

Прочети още...