СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Екипите на Старт Инженеринг АД, съвместно с партньорски компании, успешно изпълни проект по изграждане на 35 автоматични железопътни прелезни устройства на територията на цялата страна. За периода от септември 2012г. до края на месец май 2013г, съвместно с наши партньори, успешно изградихме и въведохме в експлоатация прелези на ДП НКЖИ.

Прочети още...

С уникален прибор за високоволтови изпитания (кинотрон), тип VIOLA на фирмата BAUR се оборудва екипът на Старт Инженеринг АД, във връзка с дейността на фирмата като орган за контрол от типа С. Устройството е преносимо и разполага със система за автоматично разреждане и възможност за напълно програмируема автоматична последователност на провежданите тестове с обработка на данните, запаметяване и възможност за визуализация на параметрите на интерактивен дисплей.

Кинотронът позволява тестване „на място” на кабели средно напрежение, в съответствие със стандартите VDE DIN 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEEE P 400.2.-2004, IEEE 400-2001, както и тестване на изолации на кабели и локализиране на повреда в кабелната обвивка и тестване на изолации на електрооборудване според стандарт. Техническите показатели на устройството позволяват извършването на тестове при честотен обхват от 0.01 до 0.1Hz, при синосуидална форма на вълната и Urms от 1 до 42.5kV, което позволява изпитване на кабели средно напрежение до 35kV.

Старт Инженеринг АД е оторизирано да упражнява дейността си с множество лицензи, в това число от: Министерство на енергетиката; Държавна инспекция за териториално-устройствен контрол – Министерство на строежите; Министерство на труда и социалните грижи – Главна инспекция по охрана на труда; Държавна инспекция за технически контрол. Дейността на фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, както и в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

Специалистите на Старт Инженеринг АД успешно завършиха проект, включващ проектиране, доставка и монтаж на външен тръбопровод за гореща вода DN 450/500/800 PN16 за ТЕЦ Пловдив - Север.

Прочети още...