СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Споразумението предвижда „Старт Инженеринг” да предлага решения на Siemens за релейни защити, качество на електрическата енергия и автоматизация на подстанции.


Siemens България и „Старт Инженеринг” АД подписаха споразумение за сътрудничество в областта на релейните защити и системите за автоматизация в енергетиката. С реализирането му „Старт Инженеринг” АД, ще предлага на клиентите си решения за релейни защити, качество на електрическата енергия и автоматизация на подстанции въз основа на продукти и системи на Siemens.

Партньор от страна на Siemens е направление Енергиен мениджмънт. „Чрез споразумението „Старт Инженеринг” може да предлага системни решения на базата на продуктовата гама на Siemens - Digital Grid, след съответното обучение, квалификация и сертифициране”, обяснява инж.Таньо Караиванов, ръководител на направлението. „Благодаря на „Старт Инженеринг”, че за пореден път избраха нашите продукти и експертиза. Споразумението надгражда дългогодишните ни отношения на сътрудничество и специално партньорство, намерили реализация в множество успешно осъществени съвместни проекти”, заяви главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова по време на церемонията по подписването.