СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Строителство и градоустройство

Подмяна и поддръжка на уличното осветление в София и 12 области на страната

Фирма Старт Инженеринг АД е един от 3-те водещи компании, отговаряща за поддръжката и реновирането на уличното осветление в София, в това число електро-преносната система, ел. табла, система за управление и др. Също така екипите на Старт Инженеринг АД участват и по проект на фонд Козлодуй за енергийна ефективност, подменяйки уличното осветление в 12 области на страната с нови енерго-ефективни осветителни тела. Също така екипите на фирмата взимат участието в изграждането на офис и жилищни сгради, цялостна сградна инсталация, в това число ОВиК, част Електро и наладка.

Строителство и градоустройство - обекти

Резултати от търсене