СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Дългогодишно сътрудничество с водещи фирми


Фирма Старт Инженеринг АД има дългогодишни партньорски отношения с редица водещи инженерингови и производствени компании, както на българския, така и на международния пазар. С част от тези партньори фирмата има сключени споразумения за официално представителство. По този начин ние сме не само конкурентноспособни, а можем да предложим условия и внедряване на продукти от водещи компании на пазара.

Сиском Инструментс СА

Bartec Syscom - партньор на Старт Инженеринг АД

"Старт Инженеринг" АД, благодарение на успешно инсталиране на системи за сеизмичен мониторинг на язовирите Цанков Камък и Пловдивци и текущото въвеждане в експлоатация на такава система на язовир Студена, стана официален представител на швейцарската фирма Syscom Instruments SA, член на групата Bartec (един от световните лидерите в производството на апаратура в този специфичен сектор) за България, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна Гора.
Обхватът на нашата дейност включва доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация и сервизиране на всякакъв тип апаратура при обекти в ектремни условия и за следене на данни от изключителна важност.

ABB

 • КИП - Договор с АВВ - Германия за продажба и сервизно обслужване (в България) на пълния обем измервателна апаратура, произвеждана в заводите на АББ в Германия, Италия, Англия, САЩ.
 • Системи за Автоматизация - Дългогодишно сътрудничество с АВВ - България за доставка на апаратура (PLC, DCS) за проекти и обекти в България. Договор с АВВ - Австрия за участие в проектиране, разработване на Приложно Програмно Осигуряване, Пусково-наладъчни и внедрителски работи за обекти в трети страни.
 • Системи за Непрекъснат Емисионен Мониторинг (CEMS) - Договор с АББ - Германия за продажба, монтаж, внедряване, сервизно обслужване, консултантска дейност на произвежданите в заводите на АББ в Германия и САЩ газ-анализаторни системи и апаратура.

VALMET Automation

 • Системи за Автоматизация
  Договор с “METSO Automation” - Финландия (подписан 2007 г. и актуализиран 2016 г. с VALMET Automation) за участие в проектиране, разработване на Приложно Програмно Осигуряване, Пусково-наладъчни и внедрителски Работи.
  Успешно изпълнени повече от 27 проекта основно в Европа в резлични отрасли като Енергетика, Целулозно Хартиена промишленост и др.
 • Сътрудничество с представителството на VALMET Automation в България за обекти в страната.

DURAG GROUP

Договор с DURAG Group - Германия за продажба, монтаж, внедряване, сервизно обслужване, консултантска дейност и др. на:

 • Системи за Непрекъснат Емисионен Мониторинг (CEMS) - предимно за измерване съдържание на прах и разход на димни газове;
 • Видеокамери с термография - предимно за приложения в ТЕЦ, циментова промишленост, рафинерии и др.
 • Емисионни калкулатори - специализирани системи за обработка на данни за емисионен мониторинг;
 • Апаратура за горивна автоматика - сензори за пламък, управляващи блокове, запалителни системи и др.
 • Системи за изгаряне на отпадни газове в рафинерии, пречиствателни станции и др.

Buhler Technologies

Договор с Buhler Technologies за официално представителство на територията на Република България.

Compressor Control Corporation (CCC)

Партньорско споразумение за инженерингови услуги – хардуер/софтуер/системи и продукти на ССС (включително подобрения, модернизация, доставка на резервни части, поддръжка и др.) за територията на България.
Управление на турбомашини – доставка и внедряване

Други:

Дългогодишно сътрудничество с водещи фирми (SIEMENS, ALSTOM Power, FESTO България, YOKOGAWA, ЕХНАТОН, ВиВ ИЗОМАТИК и др. за различни проекти, обекти, оферти и др.