СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Сертификати

 

Сертификат - ISO 9001:2015

Проектиране, производство и монтаж на технологични съоръжения и ел.табла, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и Автоматизация, Отопление, вентилация и климатизация.

 

Сертификат - БДС ISO 45001:2018

Внедрена и приложена система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандарта.

 

Сертификат - БДС EN ISO 14001:2015

Проектиране, производство и монтаж на технологични съоръжения и ел.табла, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и Автоматизация, Отопление, вентилация и климатизация.

Сертификат - ISO/IEC 27001:2013

Управление на информационни активи при проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване при изграждане на инфраструктурни обекти.

 

Сертификат - DIN EN ISO 3834-2

Показа способността си да отговори на изискванията за качество на заваряване чрез стопяване на метални материали, в съответствие с DIN EN ISO 3834-2.

 

Сертификат - EN 1090-1

За производство на метални конструкции и структурни компоненти в съответствие със стандарт.

 

Сертификат - EN 1090-2:2008+Al:2011 EXC 4

За заварки и заваръчни работи в съответствие със стандарт.

 

Сертификат - SA 8000:2014

Проектиране, производство и монтаж на технологични съоръжения и ел.табла, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и Автоматизация, Отопление, вентилация и климатизация.

 

Удостоверение - Камара на строителите в България

Удостоверение за строител с обхват Строежи от Първа до Пета категория.

 

Сертификат за акредитация - Орган за контрол от вида С

Акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА БСА за извършване на контрол и оценка на съответствието на Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 волта и др.
Научете повече тук.

 

Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор

За извършване на поддържка, ремонт и преустройване на:
- парни и водогрейни котли;
- съдове, работещи под налягане;
- тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях.

Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор

За извършване на поддържка, ремонт и преустройване на:
- разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за природен газ;
- газопроводи, промишени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди за втечнен въглеводороден газ.

Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор

За извършване на поддържка, ремонт и преустройване на преносни газопроводи и отклоненията към тях, газорегулаторни и газоизмервателни станции.