СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Велико Търново


„Старт инженеринг” АД, клон Велико Търново основно се занимава с изпълнението на електромонтажни и пусково наладъчни работи.

В областта на електромонтажните дейности клон Велико Търново извършва монтаж на силови и осветителни електрически инсталации и ел. табла, монтаж на мълниезащитни уредби и защитни заземителни уредби, изграждане на кабелни трасета и др. Клон Велико Търново извършва подмяна на прекъсвачи и разединители СрН. Дейността по подмяната включва демонтаж, проектиране, доставка, монтаж, изпитание и въвеждане в експлоатация.

В областта на пусково наладъчните работи, част Електро, клон Велико Търново извършва контролни и профилактични изпитвания на подстанции и трафопостове, проверка на релейни защити, изпитване на кабели СрН и НН.

Екипът на "Старт инженеринг" АД клон Велико Търново се стреми да предлага висококачествени и ефективни решения на конкурентни цени, осигурявайки пълен цикъл на реализация на проектите.

Основни клиенти на клон Велико Търново са водещи компании в района, като: "Екстрапак" ООД, "Кроношпан България", "Олива" АД, "Свилоцел"  ЕАД и др.


"Старт Инженеринг" АД клон Велико Търново има капацитета да предложи:

  • Проучвателни работи;
  • Разработване на идейни  и работни проекти;
  • Доставка на апаратура и съоръжения;
  • Структурно окабеляване;
  • Извършване на електромонтажни работи;
  • Изграждане на мълниезащитни системи;
  • Изграждане на заземителни инсталации;
  • Изграждане на слаботокови инсталации;
  • Изграждане на осветителни инсталации;
  • Пусково-наладъчни работи;
  • Сервизно обслужване.

Дейности - клон Велико Търново

  • Цялостно изпълнение на проекти по част електро;
  • Пусково-наладъчни работи и контролни измервания;
  • Електро монтажни работи СР.Н. и Н.Н;
  • Монтаж и доставка на апаратура;
  • Изработка и монтаж на ел. табла.

Контакти - клон Велико Търново

България, Велико Търново 5000
ул. "Димитър Благоев" №6

тел: +359 62 652 216

факс: +359 62 652 216

Форма за контакт  

Лице за контакт:

инж. Ив. Иванов