СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон София

Клон София е сред водещите структури на "Старт Инженеринг" АД, където работят повече от 60 висококвалифицирани електроинженери, с голям практически опит, натрупан при изпълнението на множество проекти. Екипите на клон София взимат участие в най-големите проекти в страната, като за професионално извършените работи са получили многобройни награди и отличия, в това число по ключови проекти от национален мащаб в инфраструктурата и енергетиката на България.

Клонът в София разполага и със специалисти в областта на автоматиката и монтажните работи. Това ни дава възможност да гарантираме на нашите клиенти цялостно обслужване по изпълнението на даден проект. Фирмата може да предложи изпълнението на всякакви инженерингови дейности по част „Електро“, които включват работа по инженерни инфраструктурни обекти, включително подмяна и работа по: кабелни инсталации средно и ниско напрежение; телекомуникации; улично осветление; ТИС и захранване на транспортна градска мрежа. До момента имаме успешно реализирани проекти, свързани с инженерни инфраструктурни обекти на транспортната инфраструктура на БДЖ и НКЖИ, в това число: тягови подстанции 110/27,5 kV; далекопроводи и ТИС 110 kV; телекомуникации. Старт Инженеринг е внедрил измервателни и контролни системи SCADA на язовирни стени, сред които Цанков камък, Бели Искър, Искър, както и изградени SCADA системи за управление на технологичните процеси в пивоварни и производствени предприятия. Сред референтните проекти на компанията е пивоварната Каменица, Carlsberg, а, също така, и SCADA системи за енергийно управление на предприятия в енергийния сектор“, уточниха от българската инженерингова компания.

 
Старт Инженеринг АД - клон София

Инженерни инфраструктурни обекти, включително подмяна и работата по:

 • Кабелни инсталации средно и ниско напрежение;
 • Телекомуникации;
 • Улично осветление;
 • ТИС и захранване на транспортна градска мрежа.
 

Инженерни инфраструктурни обекти на транспортната инфраструктура на БДЖ и НКЖИ, в това число:

 • Тягови подстанции 110/27,5kV;
 • Далекопроводи и ТИС 110kV;
 • Телекомуникации.
Старт Инженеринг АД - клон София
 
Старт Инженеринг АД - клон София

Измервателни и контролни системи SCADA:

 • Язовирни стени, в това число Цанков камък, Бели Искър, Искър;
 • Управление на технологичните процеси в пивоварни и производствени предприятия на комплекси – Каменица, Carlsberg;
 • Енергийно управление на предприятия в енергийния сектор.
 

Софийски Метрополитен – I, II и III метродиаметър (цялостно изпълнение на част електро):

 • Тягови подстанции
 • Кабелни инсталации средно и ниско напрежение
 • Контактна мрежа
 • Комуникационни системи
 • Осветление
 • Ескалатори и асансьори
 • Помпени станции
 • Отопление, вентилация и климатизация
Старт Инженеринг АД - клон София

Дейности - клон София

 • Цялостно изпълнение по част електро
 • Наладка
 • Проектиране и спецификация
 • Кабелни инсталации СР.Н. и Н.Н.
 • SCADA и комуникации

Контакти - клон София

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 931 61 46

факс: +359 2 931 99 66

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

Димитър Нинов