СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Монтажи

Клон Монтажи представлява обособен клон на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, който се занимава с изпълнение на обекти от инженерна, строителна, пътна, промишлена инфраструктура, включително обекти със специализирано предназначение и надзорни съоръжения.

През 2010г. Старт инженеринг АД разшири дейноста си, като създаде и разви звено за изпълнение на машинно-монтажни работи, монтаж на метални конструкции, монтаж на тръбопроводи от черни и неръждаеми материали с различни диаметри, полиетиленови и полипропиленови тръбопроводи, монтаж на КИП и А инсталации. Kлон "Монтажи" разполага с квалифициран управленски и изпълнителски персонал, състоящ се от над 20 инженера и 100 специалисти с богат опит, обособени в специализирани звена, обхващащи изпълнението на редица монтажни дейности.

 
Старт Инженеринг АД - клон Монтажи
Старт Инженеринг АД - клон Монтажи

Монтажни дейности:

 • Електромонтажни дейности;
 • Изграждане на електрически системи и инсталации Н.Н, Ср.Н. и В.Н;
 • Електрообзавеждане в областта на електро-енергетиката;
 • Монтаж на КИП и А прибори и инсталации;
 • Машинно-монтажни дейности;
 • Монтаж на технологично оборудване;
 • Монтаж на тръбопроводи;
 • Монтаж на метални строителни конструкции;
 • Изграждане, преустройство и поддръжка на надзорни съоръжения;
 • Газова инфраструктура;
 • Тръбопроводи и съдове работещи под налягане;
 • Мостови и козлови кранове и релсови пътища към тях. 

Качество и сертификати

В Клон Монтажи, като част от "Старт Инженеринг" АД са внедрени системите за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2005 и за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

Специално за дейностите на клона е интегрирана система за контрол на качеството при заваряване съгласно ISO 3834-2, както и пълна система за качество при производство и монтаж на метални конструкции, съгласно изискванията на EN 1090, клас на изпълнение EXC4

За изпълнение на дейностите в частта за работата по надзорни съоръжения, Клон Монтажи, като част от "Старт Инженеринг" АД, е вписан в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

инфо - Металообработка

Контакти - клон Бургас (Металообработка)

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 898 690 756

тел: +359 56 811 484

факс: +359 56 811 512

Запитване за Металообработка  

Лице за контакт:

Жана Милева