СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Бургас

Клон Бургас е едно от най-големите и бързо развиващи се поделения на фирмата. Тук е изградена и модерна Производствено складова база в Южна промишлена зона в гр. Бургас с обща разгъната площ над 3000м2. В клона работят над 80 души на постоянен трудов договор, от които 25% са кадри с инженерно образование, а останалите са със средно специално техническо образование. Всички те работят в специализирани по производствени направления колективи с общо оперативно управление осъществявано от т. нар. Екип по качество включващ ръководителите на отдели. Централният офис с площ 270м2 се намира в централната част на гр. Бургас и в него е съсредоточено административно-оперативното ръководство на клона, офертния и търговския отдел с прилежащ магазин за продажба на ел.апаратура и компоненти. В дружеството има внедрена и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2008 по всички основни направления от дейността му.

Екипите на клон Бургас работят с лицензи от водещи европейски фирми за асемблиране на типово тествани силови разпределителни табла и мотор-контрол центрове и разполага със следните възможности за задоволяване на нуждите на своите клиенти:

 • Ел. цех за асемблиране с електрокомпоненти на широка гама готови ел. табла;
 • Механичен цех с бояджийско отделение;
 • Дизайн /проектиране/ част ЕЛ и АП;
 • Търговски отдел и логистика.

  Всички етапи по дейността на клон Бургас на "Старт Инженеринг" АД, както в производството, така и при реализирането на проекти, протичат по въведена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 с приложение в: ел. монтажни и пусково-наладъчни работи; производство на ел. табла и метални изделия; продажби на ел. апаратура и ел. материали.

 Днес смело можем да твърдим, че имаме необходимия капацитет (материален и човешки ресурс) да изпълним всякакви производствени задачи от сферата на фирмената дейност.

 
Клон Бургас - Електро цех

Електро цех

Производствената база в гр. Бургас разполага с модерно оборудван електро цех с отделни работни площи за цялостно производство, асемблиране, настройка и подготовка за експедиция на електрокомпоненти на широка гама готови ел. табла, в това число:

 • Типово-тествани табла
 • Релейни табла
 • Пултове, командни табла, табла автоматизация
 • Ретрофит на уредби СР.Н.
 

Механичен цех

Цехът е оборудван със съвременни машини с CNC управление. В него работят високо квалифицитани специалисти, обособени в отдели за Проектиране, Ценообразуване и Производство. Производствената листа на механичен цех включва:

 • Широка гама корпуси за ел. табла;
 • Кабелни скари;
 • Парапети;
 • Други метални изделия.
Клон Бургас- Механичен цех

Контакти - клон Бургас

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 56 811 484

факс: +359 56 811 512

За поръчка на ел. табла - кликни тук

За поръчка на разпределитени уредби НН - кликни тук

Лице за контакт:

инж. В. Градев


Търговски отдел - клон Бургас

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 898 690 750

За поръчка за доставка на апаратура - кликни тук

Лице за контакт:

инж. В. Дионисова