СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Старт Проект

"Старт Проект" ЕООД е част от една от водещите български инженерингови компании - “Старт Инженеринг” АД. То е създадено през 2005г. като дружество с ограничена отговорност, осъществяващо своята дейност в областите на проучването и проектирането на комплексни обекти.

Фирмата е с утвърдени традиции в изготвянето на детайлни проекти в областите:

Проектиране по част електро за:

  • Енергетиката - електропроизводство и разпределение;
  • Черната и цветна металургия;
  • Екологията и съоръженията за опазване на околната среда;
  • Транспортната инфраструктура;
  • Топлофикацията;
  • Химическата промишленост;
  • Циментова промишленост.

Фирмата разполага с екип от специалисти с проектантска правоспособност, които не веднъж са доказали своя богат опит в проектирането на мащабни и ключови обекти, партнирайки си при това с водещи международни лидери на пазара. Съвместната работа и постоянният стремеж към усъвършенстване, високо качество и ефективност превръщат „Старт Проект” ЕООД в желан и сигурен партньор.