СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Изграждане на КИС и разработка на SCADA


През 2020г. екипът на фирма „Старт Инженеринг“ АД, отговарящ за изграждането на Контролно-измервателни системи (КИС), успешно завърши проект по доставка, монтаж и пусково-наладъчни работи на акселерометри за язовир Кричим. Този проект е от изключителна важност, тъй като за първи път в България инженерингова фирма изпълнява не само доставката и монтажа на приборите, но и цялостно изграждане на софтуерно решение за визуализация, анализ и аларми в случай на събитие.

Софтуерът „SE-DATA” е продукт на „Старт Инженеринг“ АД, специално създаден за директна комуникация с приборите на даден обект. Програмата е уеб базирана, позволяваща бърз и лесен достъп от всеки компютър или мобилно устройство с достъп до мрежовата инфраструктура на обекта, специално адаптиран за нуждите на екипите по експлоатация, на български език, с възможности за следене както в реално време, така и за анализ да предходни събития. “SE-DATA” работи директно с показанията за ускорение от приборите в ASCII формат, като на база суровите данни се генерира графичен анализ, предоставящ данни по трите оси за Ускорение (PGA), Скорост (PGV), Изместване (PGD), Честотен анализ с бърза фуриерова трансформация (FFT), Векторна сума (VSUM) и Кумулативна абсолютна скорост (CAV), даващи оптимална и професионална сеизмологична оценка за степента на всяко едно събитие. Софтуерът работи в реално време, като част от системата има и модул за SMS известяване при настъпило събитие над заложените алармени прагове. Програмата позволява боравене с голям масив от данни, с възможности за търсене и систематизиране на информацията, генериране на документи с отчет в PDF формат, конфигуриране на филтри за дообработка на данните, в това число и възможност за присъединяване на външни акселерометри с различен формат на суровите данни. “SE-DATA” може да работи както локално (On-premise) в затворена и изолирана мрежа, така и като Cloud Service, който е достъпен от всяка точка на света през Интернет. Софтуерният екип на „Старт Инженеринг“ АД непрестанно доразвива възможностите на програмата, като са предвидени опции за анализ на събития и данни от Data logger-и, връзка по протокол за промишлена комуникация MODBUS, възможности за импортиране и експортиране на данни и много други.

Измервателните прибори на системата за следене на сеизмична активност са производство на SYSCOM Switzerland, които са най-големият световен лидер на пазара към момента. Фирма „Старт Инженеринг“ АД е официален представител на Bartec-Syscom за България и Източна Европа, като новият изграден софтуер “SE-DATA” е проектиран така, че да работи оптимално с всички акселерометри на фирмата. При изграждането на подобни КИС, фирмата работи изключително с апаратура и прибори на Сиском.

Изградената сеизмична система на язовирна стена Кричим се състои от три акселерометъра тип MR3000DMS, които са взаимно свързани в комуникационна мрежа и една антена GPS за синхронизация на времето. Трите акселерометъра са монтирани на специални бетонови фундаменти и са защитени с кутии от неръждаема стомана и необходимото покритие, като специално за нуждите на системата е изградено изцяло ново захранващо и комуникационно трасе.

„Старт Инженеринг“ АД е официален представител на Bartec-Syscom за България и Източна Европа: