СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Научно-изследователска дейност

Дългогодишно сътрудничество с водещите университети в страната в областта на проучване и развитие на нови технологии

На базата на опита си в системите за управление, проектирането и пусково-наладъчната дейност, „Старт инженеринг” АД набляга на дейности по проучване и развитие в различни аспекти на управлението на технологични процеси в тясно сътрудничество с някои български университети. Постиженията в тази дейност се свеждат до:

 1. Елементи на приложна компютърна интелигентност;
 2. Диагностика базирана на модели и данни;
 3. Съвременно усъвършенствано управление:
  • Координирано управление;
  • Предсказващо управление с използване на модели;
  • Управление базирано на размита логика и невронни мрежи;
  • Управление, основаващо се на правила.