СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Типовотествани разпределителни уредби

 

Производство на типовотествани разпределителни уредби и моторконтрол центрове - 0,4 кв, до 6300А , с разделителна форма 2,3,4 и степен на защита IP 30-54. За последните години „Старт инженеринг” АД се утвърди на българския пазар като един от най-големите лицензирани производители на Типовотествани разпределителни уредби (Рower control center - PCC) и Мотор контрол центрове (МСС) основно от продуктовата гама на General Electric – фамилията SEN Plus . Усвоени са уредби с напълно изваждаеми модули (fully withdrawable) намиращи приложение в промишлени инсталации с непрекъснат цикъл на производство , изискващи подмяната или ремонта на модулите да става без изключване на уредбата . Произвеждаме уредби с частично изваждаеми т.нар. „ plug in” по отношение на захранващите шини модули , намиращи приложение в непрекъсваеми производства ,на места , където се допуска времето за подмяна на модулите да е по-голямо и не се изисква „контролно положение” за тест на схемите . За производства където технологичния процес позволява прекъсване , предлагаме уредби с фиксирани модули при които подмяната на модулите се извършва само при изключена уредба. Произвеждаме и „интелигентни ” МСС с управление по комуникация или програмируем операторски панел.