СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Инженеринг

 

Инженеринговите дейности, които предлагаме на клиентите покриват целия цикъл на инвестиционния процес:

 

* Проучвателни работи и анализи;

* Разработване на идейни, тех нически и детайлни работни проекти;

* Доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали;

* Монтажни работи;

* Пусково-наладъчни работи и внедряване;

* Оптимизация и настройка;

* Сервизно обслужване;

* Обучение на персонал;

* Научно-изследователска и иновационна дейност.

 

Тези дейности се развиват в различни отраски на икономиката:

 

* Енергетика - електропроизводство и разпределение;

* Топлофикация;

* Металургия;

* Химическа и циментова промишленост;

* Транспортна инфраструктура;

 

* Екология - съоръжения за опазване на околната среда и водите.