СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

С какво сме различни

Старт Инженеринг АД - различни и по-добри

Успешно реализираните обекти и дългогодишният ни опит са добра и стабилна основа за растежа на компанията, която, благодарение на богатия опит и висококвалифицирани специалисти, навлиза в нови пазари, предлагайки все по-комплексни инженерингови услуги и дейности. Ние ценим своя персонал и държим на високото качество на работа, като се грижим за повишаването на тяхната квалификация, предлагайки добро развитие, обучения и сертификация - както на вече доказаните специалисти, така и на новопостъпилите. В Старт Инженеринг АД работят повече от 350 служители персонал, сред които 140 дипломирани инженери с богат опит и тясна специализация в областта на предлаганите от нас услуги.

Именно екипите на фирмата са причината ние да се отличаваме от своите конкуренти на пазара - преди всичко с високо качество на обслужване и инженерингови услуги, които никой друг на българския пазар не може да предложи. За нас най-важни са постигнатите резултати и нивото на обслужване, които предлагаме, като ценим винаги добре свършената работа. Доказателство за това са всички успешно завършени обекти и фактът, че Старт Инженеринг АД продължава да бъде търсен и сигурен партньор на най-големите строителни компании.

Част от политиката на Старт Инженеринг АД е предлагането на цялостно обслужване - не само по отношение на извършване на инженерингови дейности, но и в консултантските услуги, проектирането, контрола и гаранционната и следгаранционна поддръжка. Взимайки участие във всеки един етап от реализирането на даден проект ние можем да гарантираме високо качество, да използваме най-добрите технологии и да предложим най-добрите цени.