СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!
 

ПСОВ Кубратово

 • Държава: България
 • Клиент: Софийска Вода АД и VA TECH WABAG Deutschland GmbH & Co. KG
 • Период: 2016
 • Статус: Завършен
 • Дейности: 1. Проектиране: 1.1 Работен проект по част „Технологична“ 1.2 Работен проект по част „Машинно-конструктивна“ 1.3 Работен проект по част „Строително-конструктивна“ 1.4 Работен проект по част „Архитектура“ 1.5 Работен проект по част „Електро“ 1.6 Работен проект по част „КИПиА“ 1.7 Работни проекти по „Пожарна Безопасност“, „Управление на отпадъците“ и ПБЗ. 2. Доставки: 2.1 Доставка на 4 /четири/ броя турбокомпресори тип HST 40-300-1-H-4 на фирма SULZER PUMP SOLUTIONS – Finland Oy 2.2 Доставка на тръби 508x7,1 х 11900-12100mm 2.3 Доставка на фланци и спирателна арматура за изпълнението на проекта 2.4 Изработка и доставка на електро табла за обекта и табло за управление на турбокомпресорите 2.5 Доставка на въздуховоди и фасонни части с кръгло сечение DN 630 от стоманена ламарина 2.6 Доставка на филтри за входящ въздух. 3. Строително монтажни и пусково наладъчни работи: 3.1 Демонтаж на 2 /два/ броя въздуходувки тип РУУТС и прилежащото им оборудване. 3.2 Демонтаж на спирателна арматура DN 800 3.3 Врязване в съществуващ въздухопровод DN 800 със симетричен разклонител „гащи“ 2 х 500 3.4 Изпълнение на нагнетателни въздухопроводи от тръби DN 500 3.5 Монтаж на 4 /четири/ броя турбокомпресори, с прилежащата им спирателна арматура 3.6 Изпълнение на въздухопроводи за засмукващ въздух за турбокомпресорите 3.7 Монтаж на захранващи електро табла и табло за управление на турбокомпресорите. 3.8 Въвеждане в експлоатация на турбокомпресорите и автоматизираната система за управлението им. 3.9 Обучение на експлоатационния персонал за поддръжка и работа с новото оборудване.

Основно предизвикателство пред реализирането на проекта бе демонтажа на 2 /две/ стари въздуходувки и монтажа на новите - 4 /четири/ броя турбокомпресори върху съществуващите строителни конструкции и изпълнението на новите въздухопроводи през технологичните отвори в тях, при спазване на изискванията на „СОФИЙСКА ВОДА“ АД и без нарушаване на технологичния процес на работа на пречиствателната станция.

За постигането на максималната заложена в договора енергийна ефективност бяха монтирани 4 /четири/ броя турбокомпресори тип HST 40-300-1-H-4, подходящи за системи за подаване на въздух в биобасейни в пречиствателни станции за отпадъчни води. Благодарение на иновационната технология за високоефективен двигател с постоянни магнити /разработен от Хелзинския Технически Университет/ и дигитално управляеми електромагнитни лагери, турбокомпресорът ABS HST40, предлага отлична оптимизация по отношение входяща ел. енергия – изходящ въздух. Ефективността на HST40 гарантира в най-голяма степен, следните показатели:

 • Ниска консуматция на ел. енергия;
 • Значително намаляване на експлоатационните разходи;
 • Намаляване времето за престой от изключване поради откази;
 • Липса на охладителна система;
 • Липса на мазителна система;
 • Липса на консумативи и загуби на време по поддръжката на последните две системи;
 • Поради факта, че двигателя се захранва от честотен инвертор, чиито фактор на мощността /cos ϕ/ е приблизително 1, отпада необходимостта от използване на ККУ.

Основни технически характеристики на турбокомпресора HST40-300-1-H-4:

 1. Захранващо напрежение - 400 VAC
 2. Входна мощност - 300 kW
 3. Максимален ток Imax - 470 A
 4. Минимален дебит - ~6 000 Nm³/h
 5. Максимален дебит - 14 000 Nm³/h
 6. Обхват на регулиране - 43%-100%
 7. Максимални обороти - 18 000 rpm
 8. Тегло - 1 950 kg
 9. Околна работна температура - -10°С - +45°С
 10. Максимално излъчван шум - 68 dB(A)

В комплектацията на турбокомпресора е включено специално устройство с акумулаторни батерии за поддържане на електромагнитните лагери при отпадане на захранващото напрежение, до спиране на двигателя.

Мониторинг на Основните параметри:

 • Относителен дебит в %
 • Входящо налягане kPa
 • Изходящо налягане kPa
 • Изходна честота Hz
 • Въртящ момент Nm
 • Ток на двигателя А
 • Напрежение на двигателя V
 • Температура на двигателя °С
 • Температура на инвертора °С
 • Температура на входящ въздух °С
 • Температура на изходящ въздух °С
 • Температура на охлаждащ въздух °С
 • Входяща мощност kW
 • Диференциално налягане на филтъра kPa
 • Дебит в Nm³/h
 • Дебит в m³/h
 • Масов дебит kg/s

Захранващите кабели са тип NYCWY 3х150+70 mm² - по два в паралел. Тъй като управлението на двигателите е чрез честотни инвертори, факторът на мощност е ~1. Всички изводи в главните табла, захранващи новите въздуходувки, са оборудвани с подходяща защитна апаратура, както и с мрежови анализатори с клас на точност 0,5, отговарящ на изискванията на Техническото задание. Всеки един от компресорите се управлява от собствено PLC, като на таблото за местно управление има сензорен дисплей:

Автоматичното, групово управление на компресорите в зависимост от заданието получено от SCADA системата е реализирано чрез отделно табло /MCU/. Чрез него се осъществява връзката със съществуващата SCADA система, за да бъдат визуализирани всички параметри на компресорите – графично и цифрово.

Основните методи на управление – ръчно или автоматично на дебита на въздух се осъществява също през това PLC. На изхода на всяка въздуходувка е монтирана нова арматура с електрическо задвижване и се управлява от PLC-то на системата. Благодарение на иновативната система на лагеруване /магнитни лагери/ всеки компресор може да стартира веднага и да достигне максимални обороти в рамките на до 30 sec. Всеки един от компресорите е оборудван с дебитомер за изходящ въздух.

 • Рейтинг:
  (5 гласа)
 • Прочетена 3136 пъти
 • размер на шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта
 • Печат
 • Е-мейл