СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!
 

Реконструкция на п/ст 225 – Лукойл Нефтохим Бургас

 • Държава: България
 • Клиент: ЛукОйл Нефтохим Бургас
 • Период: 2010
 • Статус: Завършен
 • Дейности: Проектиране, доставка оборудване, ретрофит, монтаж и въвеждане в екплоатация

Един от големите инженерингови проекти изпълнен по време на плановия ремонт през м. февруари 2010г. на територията на Лукойл Нефтохим Бургас бе "Реконструкция на п/ст 225" включващ подмяна на уредби 0,4 и ретрофит на килии 6kV.

Реконструкцията включваше:

 • Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане на нови съоръжения –в.в.кабели , вакуумни прекъсвачи и рел.з-ти за външно ел.захранване на п/ст 225-страна 6kV от ГПП2
 • Проектиране, доставка оборудване, ретрофит, монтаж и въвеждане в екплоатация на 32 килии в п/ст 225 – страна 6кв
 • Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация нова типовотествана уредба МСС 0,4kV на мястото на демонтираната стара уредба в п/ст 225, нови силови сухи трансформатори 6/0,4kV и шинни мостове –страна 0,4kV

Новите типово тествани мотор контрол центрове (МСС) с напълно изваждаеми модули от фамилията SEN+ (GE) бяха произведени в завода на Старт Инженеринг в гр. Бургас, съгласно предоставен лиценз от General Electric.

По външното захранване на страна 6kV реконструкцията обхвана подмяна захранващи силови кабели от ГПП2 до п/ст 239 u ретрофит на 2 бр. изводни килии в ГПП2, където старите маломаслени прекъсвачи бяха сменени с вакуумни тип SION 7,2kV,2000 A, 31,5kA (п-во на Siemens) и бяха въведени нови модерни цифрови рел.з-ти 7SD 6105 п-во на фирма Siemens. Реализирани бяха Надлъжни Диференциални Защити на кабелни линии с оптовръзка между цифровите релейни защити.

В уредба 6 кв на п/ст 225 бе извършен ретрофит на 32 килии с подмяна на старите маломаслени прекъсвачи с нови вакуумни тип SION доставка на SIEMENS. Изцяло бяха подменени релейните отсеци , като бяха монтирани и въведени в действие нови цифрови релейни защити от серията 7SJ 6225 доставка на SIEMENS.

Благодарение на модерната техника бе реализиран бърз и надежден АВР , както и сигурна защита на всички изводи съгласно изискванията на Лукойл. Всички гореупоменати дейности бяха извършени в предвидените срокове при най-високо качество.

 • Рейтинг:
  (1 глас)
 • Прочетена 2492 пъти
 • размер на шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта
 • Печат
 • Е-мейл