СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!
 

ЖП гара Пазарджик

 • Държава: България
 • Клиент: ДП НКЖИ
 • Период: 2014
 • Стойност: 4 215 000лв.
 • Статус: Завършен
 • Дейности: ...

На 12.02.2014 г. бе даден официален старт на строителните дейности за обект „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап“, част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап“.

На събитието присъстваха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Петър Киров, Генералният директор на ДП НКЖИ, инж. Милчо Ламбрев, представители на общинската и областната администрация и други официални гости.

Основна цел при реализирането на обекта е пълно архитектурно обновяване, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност, чрез внедряване на висококачествени, енергоефективни материали. Предстои цялостна подмяна на вътрешната и фасадната дограма, саниране на помещенията, като сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, оборудвана с топли и удобни чакални. До всички нива на гаровия комплекс ще бъде осигурен достъп за лица с намалена подвижност, чрез изграждане и монтиране на асансьори и рампи, в отговор на всички европейски изисквания. Зданието ще разполага с център за услуги, търговски обекти, както и с добра визуална комуникация (поставяне на указателни табели) за бърза и лесна ориентация на пътниците. Предвидено е и пълно обновяване на пешеходния подлез - предстои направа на хидроизолация, възстановяване на  осветлението и външното ел. захранване.

Стойността на сключените договори за обекта възлиза на над 4 000 000 лева с ДДС, като срокът за изпълнение е 8 месеца.

Преустройството и санирането на приемно здание гара Пазарджик се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 • Рейтинг:
  (1 глас)
 • Прочетена 4377 пъти
 • размер на шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта
 • Печат
 • Е-мейл