СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Споразумението предвижда „Старт Инженеринг” да предлага решения на Siemens за релейни защити, качество на електрическата енергия и автоматизация на подстанции.


Siemens България и „Старт Инженеринг” АД подписаха споразумение за сътрудничество в областта на релейните защити и системите за автоматизация в енергетиката. С реализирането му „Старт Инженеринг” АД, ще предлага на клиентите си решения за релейни защити, качество на електрическата енергия и автоматизация на подстанции въз основа на продукти и системи на Siemens.

Партньор от страна на Siemens е направление Енергиен мениджмънт. „Чрез споразумението „Старт Инженеринг” може да предлага системни решения на базата на продуктовата гама на Siemens - Digital Grid, след съответното обучение, квалификация и сертифициране”, обяснява инж.Таньо Караиванов, ръководител на направлението. „Благодаря на „Старт Инженеринг”, че за пореден път избраха нашите продукти и експертиза. Споразумението надгражда дългогодишните ни отношения на сътрудничество и специално партньорство, намерили реализация в множество успешно осъществени съвместни проекти”, заяви главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова по време на церемонията по подписването.

На 23.03.2017г. беше подписан протокол 16 за построените от фирма Старт Инженеринг обекти на територията на община Симеоновград включващи Тягова подстанция Симеоновград, път за достъп до нея, трафопост и водопровод, както и захранващи електропроводи 110kV с обща дължина над 12 километра.

След успешното приемане на строителството без никакви забележки и отчетеното високо качество на изпълнение, бе проведена церемония по рязане на лента по проекта „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград – Свиленград“, Позиция № 3 „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция Димитровград“. Лентата бе отрязана от инж. Тончо Караджов ръководител на проекта от страна на Възложителя ДП НК „Железопътна инфраструктура“ в присъствието на инж. Бонка Вачкова главен инспектор в ДНСК, представители на общината, строителния надзор, регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, РИОСВ, МОСВ, ЕВН и Изпълнителя.

През месец март 2016 година започна изграждането на една от най-модерните и внушителни по размерите си концертни зали на брега на река Гарона в град Бордо, Франция. Откриването е предвидено за началото на 2018 година, като вече активно се извършват подготвителни и строителни дейности.

Прочети още...