СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Химическа промишленост

Ключово участие в наладката и изграждането на системи за мониторинг

Екипите на фирма Старт Инженеринг АД имат дългогодишен опит в изграждането на системи за мониторинг на различни стратегически обекти от Химическата промишленост, изграждайки електро и комуникационни системи в изключително тежки и специфични условия. Нашите наладчици познават добре спецификата и особеностите при работата с химически комбинати и пуска на индустриална апаратура със специфични характеристики и защити.

Химическа промишленост - обекти

Резултати от търсене