СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

За нас

 Старт Инженеринг АД - Вашият партньор вчера, днес и утре

Старт Инженеринг АД е водеща инженерингова фирма с традиции в областта на пусково-наладъчната дейност, проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии и автоматизацията на големи енергийни, индустриални и транспортни обекти.

Старт Инженеринг АДФирмата е с повече от 70 години история и опит. Дружеството е основано през 1990г, като наследник на бившето „Пусково-наладъчно управление” към държавното предприятие ДСО "МОНТАЖИ", запазвайки при това натрупаните опит, професионализъм и експертен екип от инженери. Разполагаме с разгърната структура, състояща се от 10 клона, разположени в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново, покривайки при това основните индустриални райони в България, като в София и Бургас, освен офисите и административните помещения, има изградени производствени комплекси с модерно машинно оборудване за производство на ел. табла, MCC (мотор контрол центрове), метални конструкции, технологични съоръжения, и център за метало обработка. Зад гърба си имаме успешно реализирани редица големи проекти в България и чужбина, в това число водещи инфраструктурни, индустриални и енергийни обекти от национално значение.Старт Инженеринг АД - клонова мрежа

Нашите цели

  • Стремеж към цялостно и оптимално обслужване на всеки един клиент;
  • Работа по проектите, която да отговаря на всички изисквания за качество, ефективност и професионализъм;
  • Спазване на възложените срокове за реализация;
  • Социална отговорност, грижа за околната среда и подпомагане развитието на служителите.Традицията

Старт Инженеринг АД е преди всичко повече от 70 години традиция при въвеждане в експлоатация и пусково-наладъчната дейност на почти всички производствени обекти в страната. Едва ли има блок в енергетиката, поточна линия в металургията, доменна пещ или технологичен процес в химията, въвеждането в експлоатация на които да не е изпълнено от наши специалисти. Става въпрос за дейности на Старт Инженеринг АД, свързани с:

  • проверката и настройката на електрическите съоръжения;
  • проверката и настройката на системите за защита;
  • технологичния контрол, сигнализация и регулиране;
  • изпитанието и проверката на ефективността на промишлените вентилационни уредби.

Днес условията налагат рехабилитиране и модернизиране на съществуващите мощности. Старт Инженеринг АД отговаря на предизвикателствата на деня. Вече като инженерингова организация, компанията започна да обновява конвенционалните системи за технологични измервания и регулиране чрез въвеждане на информационно управляващи компютърни системи.

Принципи на работа

Познаваме реалностите достатъчно добре. Оценявайки възможностите и интересите на нашите клиенти, предлагаме техническо решение, което адекватно да удовлетворява технологичните им изисквания, и то на приемлива цена.
Не се поддаваме на изкушението за частично решение на проблемите, за автоматизиране само на отделни части от агрегати или производствени комплекси. Сигурни сме, че само цялостното разглеждане на проблемите води до действителни резултати.

При модернизацията на вече съществуващи уредби, търсим и винаги намираме балансирани компромисни решения за нашите клиенти. Предлаганите и вече реализирани от нас проекти остават отворени за бъдещо развитие. Това ни дава възможност, отчитайки динамичното развитие на програмните средства за управление на промишлените процеси, да предлагаме осъвременяване на вече изградената система.

Анализираме обстойно резултатите от наблюденията на поведението на обектите за регулиране. На тази база разработваме собствени алгоритми, които въвеждаме в реализираните системи. Ние сме винаги на разположение на нашите клиенти, за да материализираме във въведената от нас система техните нови идеи и виждания за разширяване, или за да оптимизираме технологичните процеси.